4.12.2015

მოდულური პროგრამის განმახორციელებელი ფარმაცევტის თანაშემწის სტუდენტები სასწავლო ექსკურსიაზე-გაცნობითი პრაქტიკა-პრაქტიკის ობიექტი შპს "გვირილა-2"