16.09.2015

 

ასოციაციის პრეზიდენტი დაინტერესდა აკადემიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით,  იმ სამუშაოებით რაც ხორციელდება ახალი მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამების  დანერგვის მიზნით და დადებითად შეაფასა ამ მხრივ არსებული მდგომარეობა.

საინტერსო აღმოჩნდა ნინო გომელაურის  შეხვედრა „მედ-ცენტრის“ დირექტორთან.  მიხეილ ართმელაძემ  კმაყოფილება  გამოთქვა სამედიცინო აკადემიასთან არსებული საუკეთესო პარტნიორული ურთიერთობის გამო და აღნიშნა, რომ  მისი სურვილია „მედ-ცენტრის“ ბაზაზე არსებული სასწავლებელი განვითარედეს და გახდეს აჭარაში საშუალო-სამედიცინო სპეციალობების მომზადების უპირველესი ცენტრი.  ნინო გომელაურმა მადლობა გადაუხადა მიხეილ ართმელაძეს იმ თანადგომისათვის, რომელსაც ის იჩენს სამედიცინო აკადემიის მიმართ.

გამართულ შეხვედრებში და დისკუსიებში აკადემიის მხრიდან დირექტორ, რევაზ უზუნაძესთან ერთად მონაწილეობდნენ დირექტორის მოადგილე ევგენი თავდგირიძე, მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე გრიგორ გოგუაძე, სტრატეგიული განვითარებისა და ხარისხის მართვის მენეჯერი მზია ბაკურიძე, სასწავლო პროცესების მარვის მენეჯერი ინგა შალამბერიძე და სხვა.

ასოციაციის პრეზიდენტის სტუმრობა დაემთხვა „აკადემიის დღეს“ (2014 წლის 15 ივლისს  სასწავლებელს ბათუმის სამედიცინო აკადემია ეწოდა), რაც საზეიმო ვახშმით აღინიშნა.

პროფესიული განხორციელებისათვის მოსამზადებელი სამუშაოების მიმდინარეობაზე, აგრეთვე იმ პრობლემებზე რომლის წინაშეც დგას ქვეყნის პროფესიული განათლების სისტემა.

            შეკრებილ საზოგადოებას ნინო გომელაურმა აცნობა, რომ ასოციაციის გამგეობის გადაწყვეტილებით აჭარაში მოქმედ კერძო  პროფესიულ სასწავლებელთა წარმომადგენლად დაინიშნა

კერძო კოლეჯების ასოციაციის პრეზიდენტი შეხვდა აგრეთვე „მედ-ცენტრის“ბატომდა მადლობა გადაუხადა იმ თანადგომისათვის, რომელსაც  ის იჩენს სამედიცინო აკადემიის მიმართ. თავის მხრივ მიხეილ ართმელაძემ აღნიშნა, რომ მისი სურვილია ბაზაზე არსებული სამედიცინო აკადემია განვითარდეს და გახდეს აჭარაში საშუალო-სამედიცინო სპეციალობის უპირველესი „სამჭედლო“.