27.04.2015

აჭარის  პროფესიულ სასწავლებელთა  წარმომადგენლობის

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 

2015 წლის სტუდენტურ დღეებთანდაკავშირებით აჭარის პროფესიულ სასწავლებელთა  წარმომადგენლობა ატარებს სხვადასხვა ნომინაციაში სტუდენტთა შემოქმედებით-სპორტულ კონკურსს.

გთხოვთ წარმომადგენლობის წევრ სასწავლებლებს - 4 მაისამდე ელ ფოსტით  დაგვიდასტუროთ სტუდენტურ კონკურსში თქვენი მონაწილეობის შესახებ. 11 მაისამდე სასწავლებლებმა უნდა წარმოადგინოთ შემოქმედებით-სპორტულ ნომინაციებში მონაწილე სტუდენტთა დამოწმებული სიები.

ვაქვეყნებთ სპორტულ-შემოქმედებით კონკურსის გეგმა-გრაფიკს

ცნობისათვის: საქართველოს კერძო  კოლეჯების ასოციაციის  აჭარის პროფესიულ სასწავლებელთა წარმომადგენლობა დაფუძნდა 2014 წლის 2 დეკემბერს. წარმომადგენლობაში გაერთიანებული არიან  ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია, ბათუმის სამედიცინო აკადემია, ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, ბათუმის  უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ”ანრი”, პროფესიული სასწავლებლები - ”ბლექსი”, ”ახალი ტალღა”, ”ეკვადორი”.

ჩვენი მისამრთია- ქ.ბათუმი პუშკინის ქ. №118, IV სართული (ბათუმის სამედიცინო აკადემია). ტელ. 27-89-01. ელ ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

პატივისცემით

რევაზ უზუნაძე

სამედიცინო აკადემიის დირექტორი

წარმომადგენლობის კოორდინატორი