31.03.2015

ბათუმის სამედიცინო აკადემიის ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოების სპეციალობის 1 კირსზე ჩატარდა ღია ლექცია წამლის ფორმათა ტექნოლოგიაში თემაზე "ფხვნილების დახასიათება, კლასიფიკაცია და მომზადების ტექნოლოგია". პედაგოგი მზია ბაკურძემ.