18.11.2014

სამუშაო შეხვედრა

10 ნოემბერს ბათუმის სამედიცინო აკადემიაში შედგა პროფესიულ  მასწავლებელთა სამუშაო შეხვედრა, რომელიც მიეძღვნა  სტრატეგიული გეგმის,  სასწავლო პროცესებისა და სამომავლო პროექტების პრეზენტაციას.

აკადემია მუშაობს განვითარების ახალ კონცეფციაზე, სტრატეგიაზე და ახალი პროგრამების განვითარებაზე, რაც გახლავთ დამსაქმებელთა მოთხოვნები.