ბათუმის სამედიცინო აკადემია

20.10.2014

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების შესახებ