19.10.2014

დიდი წარმატება

ჩემს ბათუმის სამედიცინო აკადემიას დიდი სიყვარულით და სიამაყით ვულოცავ შთამბეჭდავ  წარმატებას: ავტორიზაციის მინიჭებასეს არის ჩვენს მიერ  შემოქმედებითი და სიახლის ძიებით  განვლილი 22 წლიანი გზის დაგვირგვინება. აღნიშნული წარმატება ერთიანად ეკუთვნის სხვადასხვა დროს  თუ ამჟამად  ჩვენთან  მოღვაწე  პერსონალსა  და  სტუდენტ-ახალგაზრდობას.

სასწავლებელი (კოლეჯისსახით) ორი ათეული  წელი ემსხურებოდა რეგიონისა და ქვეყნისათვის მედიცინის პროფესიული კადრების მომზადებას. დღეს  ამ  ტრადიციას  აგრძელებს ბათუმის  სამედიცინო  აკადემიის სტატუსით.

                                                              რევაზ უზუნაძე

აკადემიის დირექტორი